Balbina obchodzi imieniny w dniach: 2 Grudnia, 31 Marca