Grzegorz obchodzi imieniny w dniach: 12 Marca, 13 Lutego, 17 Listopada, 24 Grudnia, 24 Kwietnia, 25 Maja, 25 Sierpnia, 28 Listopada, 4 Maja, 4 Stycznia, 9 Maja