Ischyrion obchodzi imieniny w dniach: 1 Czerwca, 22 Grudnia