Konstanty obchodzi imieniny w dniach: 11 Marca, 17 Lutego, 26 Sierpnia, 30 Listopada