Rudolfina obchodzi imieniny w dniach: 1 Sierpnia, 21 Czerwca, 25 Lipca