………..! Ty nie wiesz, żeś Boża dziecina i ż

………..! Ty nie wiesz,
żeś Boża dziecina
i że dziś Twe rączki
sam Pan Jezus trzyma.

A aniołki w niebie,
dotąd zasmucone,
teraz już świętują-
są rozweselone.

Ty zaś, śpiąc cichutko,
bezpieczna w kołderce,
widzisz ich uśmiechy
i otwierasz serce.

I oby tak zawsze
Twe serduszko małe
czuło świat i ludzi-
dla nich było całe.

Więcej

Bóg w Trójcy Jedynej pomaga w potrzebie i kocha

Bóg w Trójcy Jedynej
pomaga w potrzebie
i kocha dzieciny.
Patrzy też na Ciebie.

Patrzy i się cieszy,
bo dziecko niewinne
stara się nie grzeszyć.
Jest dziś jakieś inne:

spokojne, kochane.
Patrzy w górę, w Niebo
i tak zasłuchane
jest święte, jest J E G O !

Więcej